Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 2559

The Enchanted Soul
jane shifte (2 jeldi)
عنوان : جان شيفته (۲ جلدی)

Author: rolland, romain
مولف/نويسنده : رولان، رومن

ISBN: 978-964-6207-02-8

Publisher: doostan
ناشر : دوستان

Translator: beh azin, m.a
مترجم : به آذين، م.ا.

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1392

Edition: 17

Weight: 6

ISBN: 9789646207028

ISBN: 978-9646207028

Volume 1: 874 pages

Volume 2: 852 pages

Published in: Iran

: جان شیفته، سرگذشت زنی را نقل می‌کند که روحی شیفته و عاشق دارد و زندگی‌اش مانند نام‌خانوادگی‌اش، ریوی‌یر (به معنای رودخانه) به رودی پرپیچ و خم و پرآب و غنی مانند است. جان شیفته با شیفتگی آنت ۲۴ ساله به پدرش و مرگ او آغاز می‌شود. در همین زمان آنت باردار می‌شود و ازدواج با پدر فرزندش را رد می‌کند. سپس خواهر ناتنی‌اش را کشف می‌کند و شیفته او می‌شود. جان شیفتهٔ آنت پس از آن عشق مادرانه را درمی‌یابد. در رویدادهای بعدی کتاب، آنت و پسرش، مارک ریوی‌یر درگیر حوادث تاریخی فرانسه می‌شوند و «بدین سان، زندگی او (آنت) در دو سطح موازی پیش می‌رود. و دیگران جز زندگی رویی او را نمی‌شناسند. در آن زندگی دیگر، آنت همیشه تنها می‌ماند. و این «زندگی دیگر»، جریان زیرین و ناپیدای رود، جان شیفته نام دارد جان شیفته در ایران با ترجمه محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذین) منتشر شده‌است. او نخستین فصل این اثر را هنگام بازداشتش در زندان قصر در دوران سلطنت پهلوی دوم ترجمه کرد و درباره آن گفته‌است «ترجمه این اثر پیرم کرد. چه سالها که قطره قطره آب شدم و فرو ریختم

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Hard Cover for $55.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی