Cart
0 item(s)

Product Detail

Overview


balame sangi
عنوان : بلم سنگی

Author: saramago, jose
مولف/نويسنده : ساراماگو، ژوزه

ISBN: 964-7199-03-1

Publisher: hashemi
ناشر : هاشمی

Translator: ghabrayi, mehdi
مترجم : غبرائی، مهدی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1379

Weight: 1.5

ISBN: 9647199031

ISBN: 964-7199031

Volume 1: 371 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : "خواکیم ساسا" سنگی با وزن زیاد را تا فاصله‌ای حدود 500 متر در دریا پرتاب کرد. "پدرو اورسه" با قدم گذاشتن روی زمین احساس کرد همه‌جا می‌لرزد و پس از آن همیشه این احساس را داشت. "خوسه آنائیسو" با حرکت به هر طرف هزاران سار را به دنبال خود می‌کشاند. "خوآنا کاردا" با کشیدن چوب نارونی روی زمین باعث شد تمامی سگ‌ها پارس کنند و مکتوب بود که هرگاه سگ‌ها پارس کنند دنیا به پایان می‌رسد. این اتفاقات در اطراف فرانسه و پاریس رخ داد. رودخانه‌ای که از فرانسه وارد اسپانیا می‌شد به آبشاری تبدیل گشت که درون زمین فرو می‌رفت و گسل‌هایی در زمین به وجود می‌آورد. شبه جزیره‌ای از جای خود حرکت کرد و درون آب به حرکت خود ادامه داد. افراد مذکور به دنبال حوادثی گرد آمدند. پس از مدتی بین خواکیم ساساو "ماریا گوابایرا" ـ که او هم تجربه‌ی عجیبی داشت ـ رابطه‌ای عاطفی پدید آمد و همین موضوع برای خوسه آنائیسو و خوآنا کاردا نیز رخ داد. آن‌ها به سفری طولانی رفتند و دریافتندکه تمامی امور جهان به همه مرتبط است و انسان‌ها گمان می‌کنند که می‌توانند به میل خود, آن‌ها را از هم جدا و یا به هم متصل کنند. آن‌ها اتفاقات عجیب را به گوش تمام مردم رساندند ولی کسی مانند آن‌ها درگیر ماجرا نبود. شبه‌جزیره به حرکت خود ادامه می‌داد, پدرو اورسه درگذشت و چهار نفر دیگر بدون آگاهی از آینده‌ی خویش به سفرشان ادامه دادند

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی