Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 2592


parvaze shab
عنوان : پرواز شب

Author: saint exupery, antoine de
مولف/نويسنده : سنت اگزوپری، آنتوان

ISBN: 964-6138-21-7

Publisher: farzanrooz
ناشر : فرزان روز

Translator: kazemi, hooshang
مترجم : کاظمی، هوشنگ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1377

Weight: 1.5

ISBN: 9646138217

ISBN: 964-6138217

Volume 1: 116 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اين اثر را مدت‌ها پيش، ((پرويز داريوش)) با نام پرواز شبانه به فارسي برگردانده و اينك ((هوشگ كاظمي))، ترجمه ديگري از آن به دست داده است .((فابيان)) خلباني است كه بسته‌هاي پستي را از ((پاتاگونيا)) به بوئنوس آيرس مي‌برد .او سرانجام، در پرواز شبانه خود، اسير گردباد شده نابوده مي‌گردد ;بي‌آنكه اثري از او و هواپيمايش برجاي بماند .كتاب حاضر با پيش‌گفتار ((آندره ژيد)) آغاز مي‌شود .وي اذعان مي‌دارد :((هنگامي كه اين داستان نوشته مي‌شود هنوز رودرروشدن با خطر و مهلكه در پروازهاي شبانه به شدت به جاي خود باقي است و شگفتي‌هاي ناخوشايند به بار مي‌آورد و فريبايي پرنيرنگ شب نيز، اين دام‌هاي تيره را مرموزتر مي‌سازد ...[نويسنده]، قهرمانان پرواز شب را به گونه‌اي به صحنه مي‌آورد كه به فضيلت ماوراي ادراكات انساني دست مي‌يابند((.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $5.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی