Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 4468


jomhoor
عنوان : جمهور

Author: plato
مولف/نويسنده : افلاطون

ISBN: 964-445-262-3

Publisher: elmi va farhangi
ناشر : علمی و فرهنگی

Translator: rouhani, fouad
مترجم : روحاني، فواد

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1397

Edition: 16

Weight: 1.5

ISBN: 9644452623

ISBN: 964-4452623

Volume 1: 648 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب جمهور افلاطون از بزرگ ترین آثار فلسفی و ادبی جهان است.در این اثر- که جلوه گاه نظر نقاد و افکار عمیق افلاطون فیلسوفان یونانی است – میان سقراط و چند تن از جویندگان حقیقت گفت و شنودی در می گیرد.در آغاز ،سخن از مفهوم واقعی عدالت است.سقراط با برهان های روشن خود پرده های ابهام را از روی حقیقت عدالت به یک سو می زند وسپس در خیال ،به جامعه ای عادل وکامل می پردازد،از سازمان وشکل حکومت و فضایل رهبران وتربیت افراد مدینه فاضله خود سخن می گویند.

Subject: Philosophy (world), Philosophy (general)

Availability: In stock

Paperback for $24.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی