Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 4545


chahar resale
عنوان : چهار رساله

Author: plato
مولف/نويسنده : افلاطون

ISBN: 978-964-7100-51-9

Publisher: hermes
ناشر : هرمس

Translator: sanaei, mahmood
مترجم : صناعي، محمود

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1387

Edition: 5

Weight: 1.5

ISBN: 9789647100519

ISBN: 978-9647100519

Volume 1: 317 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : نظر مهمی که از اصول عقاید افلاطون است ودراین رساله برای نخستین بار آمده است، همان است که دانش جز یادآوری نیست. نفس آدمی وقتی به قالب تن نیامده بود با حقایق آشنا بود. در این جهان و در قالب تن زنگار فراموشی برآن نشسته است.کار معلم جز آن نیست که این زنگار را از آیینه نفس بزداید و اورا با دانشی که در اوست آشناکند. برخلاف آثار دیگر این بار سقراط منکر آن می شود که فضیلت دانش است و می گوید فضیلت گمان است و به این علت است که آموختنی نیست....

Subject: Philosophy (general), Philosophy (world)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی