Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 5055


vaje ra bayad shost!
عنوان : واژه را بايد شست!

Author: afshari, nadere
مولف/نويسنده : افشاری، نادره

Publisher: alborz
ناشر : البرز

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1380

Edition: 1

Weight: 1.5

Volume 1: 158 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بخشی از وصيت و سفارشِ بانو نادرهء افشار از بسترِ بيماری ، اينچنين بود : بیماری امانم را بریده است. از درد کشیدن خسته شده‌ام و گاه اگر به کسی تندی کرده‌ام، دلیلی نداشته است جز همین «درد»!چند شبيست که در هنگامهء خواب، وصیتنامه یا «یادنامه»ای در سرم می‌چرخد تا هرچه را که دوست دارم، پیش از آن که «اجل معلق» سر برسد که حتما میرسد و «هیچکس» را از آن گریزی نیست و من نیز از اهالی همین ولایت «هیچکس» هستم، بنويسم؛ در آغاز بگویم که من [نادره افشاری] به هیچ خدا و الله و محمد و علی... و در اساس به هیچ دین و مذهبی باور ندارم و همه‌ء دینها را دسیسه‌ء شیادان، راهزنان و شارلاتانها برای به بردگی کشاندن مردم و سواری گرفتن از مردم میدانم. بنابراین پس از مرگم، دوست ندارم کسی لباس سیاه بپوشد، ریش بگذارد، حلوا و خرما خیر کند، فاتحه بگیرد و یا حتی شیون و زاری کند؛ شمعی و شرابی و شاخه گلی مرا بس است!زندگی کرده‌ام آنگونه که دوست داشته‌ام و خودم را در فرزندانم و کتابها و نوشته‌هایم منتشر کرده‌ام ؛ پس، مرا سخن از «مرگ» گفتن «یاوه»ای بیش نیست، زيرا من در تک تک واژه‌هایم زنده‌ام و زنده میمانم، زيرا برای آزادی از بند بردگی‌ها و آگاهی و شناخت، دست به قلم برده‌ام. به عنوان یک زن خاورمیانه‌ای که خود را با تلاشی جانکاه از بند «مفعول» بودن رها کرد و به عاملی کننده و خواهنده و «فاعل» تبدیل شد، به خودم می بالم و امیدوارم زنان و آزادیخواهان کشورم نیز چنین کنند!اينرا نيز بدانيد که هیچکس مرا ساپورت نکرد و پدرخوانده ای نداشته‌ و مزدور و قلم به مزدِ هیچ درگاه و درباری نبوده‌ام؛ هرچه کرده‌ام، خود و بر اساس باور و شناختم کرده‌ام؛ با سوزن کوه کنده‌ام و با پشتکار کارهایم را به ثبت رسانده‌ام! ............... همچنين همهء کارهایم را با بازنویسی تازه در وبسایتم منتشر کرده‌ام و همه میتوانند کارهایم را چاپ و منتشر کنند و هيچکس از ایشان بازخواست نخواهد کرد. ميخواهم که پیکرم را بسوزانند و به آب و باد و باران بسپارند، تا مرا در چهچه‌ء پرندگان، در چک چک باران بر روی پنجره‌ها، در نوازش نسیم و در مزه‌ء شراب بيابيد تا همچون طبیعت، زنده بمانم!تنها «خودخواهی» و آرزویم اینست که در ایران آزاد بدون آخوندها، کتابهایم در مدارس و دانشگاهها تدریس شوند و اگر امکان داشت نيز، نامم را بر سنگِ مرمرِ سپیدی نگارش داده و زیر پای فردوسی توسی در میدان فردوسی، جاودانم کنيد، زيرا برای زیبا، شیوا و درست نگاشتن زبان پارسی بسیار کوشیدم!از جنجال بیزارم و برای همین هم نخواستم خوراک و طعمه‌ی مدیایی شوم که در نهایت سرنخش به حکومت کهریزکی اسلامی می‌رسد!میتوانستم مادر بهتری برای فرزندانم باشم، اما بیش از این توانش را نداشتم. فرزندانم مرا حتما خواهند بخشید؛ نادره افشاری

:  «واژه را بايد شست»، دومين كتاب نادره افشارى در راستاى روشنگرى نقش دين در حكومت است. كتاب اول «زن در دولت خيال» بود كه همين نقش را در درون سازمان مجاهدين خلق بازگشايى كرده بود، و اينك در كتاب حاضر، به مهار كردن حركت هاى  حق طلبانه ى خودجوش مردم توسط متوليانِ معمم و مُكلاى رهبرى شيعه، مي پردازد.

Subject: Women studies, Religion (general)

Availability: In stock

Paperback for $8.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی