Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 7086


mah dar mordab
عنوان : ماه در مرداب

Author: natele khanlari, parviz
مولف/نويسنده : ناتل خانلری، پرويز

ISBN: 978-964-5643-34-1

Publisher: moin
ناشر : معين

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1387

Edition: 4

Weight: 1.5

ISBN: 9789645643341

ISBN: 978-9645643341

Volume 1: 189 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : پرویز ناتل خانلری دکتر پرویز ناتل خانلری در سال 1292 در تهران بدنیا آمد پدر و مادرش اهل مازندران بودند وی تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه"سن لویی" می گذراند و دردارالفنون به تحصیل در رشته ادبی می پردازد.سپس در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی ،ادامه تحصیل می دهد و پس از گرفتن لیسانس به استخدام وزارت فرهنگ درمی آید و به تدریس در دبیرستان های رشت مشغول می شود وپس ازدریافت دکترا ی ادبیات از دانشگاه تهران ،در این دانشگاه تدریس می کند .و کرسی تاریخ زبان فارسی را بنیان می نهد .دکتر خانلری 2سال برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه می رود ودر دانشگاه سوربن فرانسه در آواشناسی به تحصیل و تحقیق می پردازد . یکی از کارهای وی ایجاد مجله سخن می باشد.این مجله با چاپ آثار و معرفی شاعران و نویسندگان جوان تاثیر زیادی در اعتلای فرهنگ داشت.وی همچنین بنیاد فرهنگ ایران را تاسیس کردو تا سال 1357ریاست این بنیاد را بر عهده داشت از آثار دکتر خانلری کتاب دستور زبان فارسی وتاریخ زبان فارسی در 5جلد است .کتاب دستور زبان به عنوان کتاب درسی دبیرستان ودانشگاه تدریس می شد.و اثر دیگر وی جز کتابهای مرجع می باشد. شعر عقاب از استاد خانلری در قالب مثنوی سروده شده است و یکی از شاهکار های ادبیات فارسی است. عقاب شعری سمبولیک است و بیامی ارزشمند دارد . زاغ و عقاب نماد دو شخصیت متضاد انسان هاهستند . برخی از انسان ها تنها به کمیت عمر و خوشی های زود گذر می اندیشند و برای کسب مال و گذران زندگی ، حاضرند به هر نوع بستی و ذلت تن دهند .در حالیکه چه عمر کوتاه یا بلند در هر حال سرانجام زندگی مرگ است بقول فردوسی : همه مرگ راییم بیرو جوان که مرگ است چون شیرو ما آهوان و عقاب نماد کسانی است که تفکر و اعتقاد متفاوتی با گروه نخست دارند . اینان به گوهر وجودی خود ارج می نهند و به کیفیت زندگی می اندیشند و بر این اصل معتقدند که عمر کوتاه را با عزت و سربلند گذراندن، بهتر از عمر طولانی اما با حقارت وخواری زیستن است. "مرگ سرچشمه ی بزرگترین و مهمترین ترس های آدمی است و گاه نیرومندترین و شجاع ترین افراد نیز در مواجهه با آن احساس ضعف و درماندگی می کنند .انسان به ناچار برای مواجهه با مرگ و غلبه بر ترس ناشی از آن ، به دنبال چاره اندیشی و دستیابی به تکیه گاه محکمی است تا حقیقت مرگ را آسان تر ببذیرد ." (!)

Subject: Persian literature (contemporary poetry), Persian literature (articles)

Availability: In stock

Hard Cover for $15.00

Digital Edition for $5.39

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی