Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 8370


samade behrangi-majmooeye maghaleha
عنوان : صمد بهرنگی-مجموعه ی مقاله ها

Author: behrangi, samad
مولف/نويسنده : بهرنگی، صمد

ISBN: 978-600-376-361-6

Publisher: negah
ناشر : نگاه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9786003763616

ISBN: 978-6003763616

Volume 1: 271 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این مجموعه مقاله ها و یادداشت های پراکنده ی صمد بهرنگی است که در روزنامه ها و مجله های مختلف چاپ شده است غیر از چندتایی که برای نخست است که چاپ می شود. بدون شک همه ی این نوشته ها ارزش یکسانی ندارند و حتی بعضی ها هنوز یادداشت صرف اند و صمد شاید در نظر داشته بعدها آنها را به صورت مقاله هایی تنظیم کند. با این حال همه ی مقاله های تاریخی، شناخت جهان و... نموداری از ذهن منطقی و تحلیل گر اوست. او که در قصه نویسی برای کودکان از حد متعارف پا فراتر گذاشت و سنت های کهنه را شکست در این مقاله ها نشان می دهد که چه استعداد شگرفی داشته در گفتن مطالب سنگین با بیانی بسیار سهل و ساده. این است که نه قصه های او را باید سرسری گرفت و نه مقاله هایش را.

Subject: Persian literature (articles)

Regular Price: $14.00

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی