Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 90162


zohoor - hekayate man va emame zaman
عنوان : ظهور- حکایت من و امام زمان

Author: moinzade, hooshang
مولف/نويسنده : معین زاده، هوشنگ

ISBN: 2-9510883-1-10

Publisher: azarakhsh
ناشر : آذرخش

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 2009

Weight: 2

ISBN: 29510883110

ISBN: 295-10883110

Volume 1: 327 pages

Published in: France

: افسانهء امام زمان و قصهء ظهور او از هزار و دویست سال پیش با دروغ آشکار مرد رندی بنام عثمان بن سعید عمری از قبیلهء بنی اسد پا گرفت و با پیدایش سلسلهء صفوی به ایرانیان تحمیل شد. از آن تاریخ تا به امروز این افسانه چنان با سرنوشت مردم ایران گره خورده که گشودن آن به سادگی ممکن نیست، مگر به دو صورت : نخست این که امام زمان ظهور کند تا تکلیف مردم ایران با او روشن شود. دیگر این که ملت ایران از خواب غفلت هزار ساله بیدار شوند تا بتوانند از چنبرۀ این دروغی که گرفتارش هستند، نجات پیدا کنند. دو مورد فوقء رئوس مسائلی است که در کتاب «ظهور: حکایت من و امام زمان»به آن پرداخته شده است. بخش مربوط به ظهور که به خرافات مذهبی ارتباط پیدا می کند، به عالم خیال سپرده شده و در قالب یک حکایت تخیّلی ترتیبات ظهور فراهم گردیده و امام زمان ظاهر میگردد تا باورمندان به چشم خود ببینند که در آن صورت چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. برخورد و واکنش آخوندهایی که مدعی نمایندگی امام زمان هستند، نسبت به او چگونه خواهد بود. در بخش مربوط به بیداری و آگاهی مردم نیز با آشکار کردن حقایق تاریخی، نقل و قولها و روایات مکتوب و هر آنچه به نام امام زمان گفته اند، بازگو می شود تا ماهیّت دروغ آنهایی که این امام را ساخته اند روشن گردد. در عین حال، نیز کوشش شده تا راهکار برون رفت از این سرنوشت مختوم مردم ایران در لابلای صحنه های مربوطه ارائه گردد. راهکاری که می واند الگویی باشد برای نجات مردم ایران از خسارتهای ناشی از این دروغ و رهایی از اوضاع وانفسایی که هم اکنون گرفتارش هستند. این کتاب نیز مانند نوشته های پیشین هوشنگ معین زاده به صورت رمان نوشته شده است. با این تفاوت که در این رمان سعی گردیده که میان عالم خیال و دنیای واقعیت پلی ایجاد و راهی جلوی پای ملت ایران گشوده شود. شاید به این طریق بتوان خرافاتی را که در قالب دین و مذهب به مردم تلقین و تحمیل کرده اند از باورهای اعتقادی خود دور سازند. به همین منظور نیز نماد اعتقادی شیعیان به گونه ای که تعریف شده، به صحنه کشیده می شود. یعنی ظهوری که مورد تمنای باورمندان است انجام می گیرد تا عملاٌ نشان داده شود که چارۀ درد مردم ایران ظهور امام زمان نیست، بلکه بیدار شدن و آگاهی یافتن از واقعیت ها و جدا شدن و دوری گرفتن از خرافات است.

Subject: Philosophy (general), Religion (general)

Availability: In stock

Paperback for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی