Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 90207


asrare darbare pahlavi
عنوان : اسرار دربار پهلوی

Author: pirani, ahmad
مولف/نويسنده : پیرانی، احمد

ISBN: 978-964-760-87-5

Publisher: beh afarin
ناشر : به آفرين

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1387

Edition: 1

Weight: 2.5

ISBN: 978964760875

ISBN: 978-964760875

Volume 1: 695 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : دوران سلطنت 37 سالۀ محمدرضا شاه پهلوي (از شهريور 1320 تا بهمن 1357) داراي دو بخش است: بخش اول تاريخي سراسر دردناك و اليم از بازي‌هاي پنهان قدرت‌هاي استعماري و امپرياليستي براي غارت ايران، و بخش دوم، زندگي خصوصي و سراسر عيش و عشرت، عياشي و خوش‌گذراني دو خانوادۀ پهلوي و ديبا و هم‌چنين خاندان‌هاي حكومتگر مي‌باشد. پس از اشغال ايران توسط متفقين در سوم شهريور 1320 و به دنبال خروج رضاشاه پهلوي از ايران، دخالت‌هاي پنهان انگلستان، قدرت غالب استعمارگر آن زمان در ايران، شكل علني به خود گرفت و در حالي كه شوروي معتقد به حذف رژيم سلطنتي پهلوي و تاسيس جمهوري در ايران بودند، انگلستان به حمايت از فرزند رضاشاه تبعيدي پرداخت و دوستان آمريكايي خود را نيز به حمايت از اين تصميم فراخواند. از اين زمان به بعد دخالت‌هاي انگلستان و آمريكا در ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران آشكار شد و اوج آن اقدام مشترك آنان براي كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران و سرنگون كردن حكومت ملي دكتر محمد مصدق بود. از سال 1332 به بعد كه شاه ادارۀ امور كشور را به دست آمريكايي‌ها و عوامل داخلي آن‌ها سپرده بود، خود به جمع‌آوري ثروت و مال‌اندوزي و عيش و عشرت سرگرم شد و اين روند تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 ادامه داشت. از نخستين روزهاي سقوط رژيم سلطنتي ايران و تشكيل حكومت جمهوري اسلامي، وسايل ارتباط جمعي جهان و شبكه‌هاي راديو ـ تلويزيوني توجه خاصي به اخبار و رويدادهاي ايران مبذول داشته‌اند و يكي از سوژه‌هاي بسيار جذاب و مورد علاقۀ خبرنگاران خارجي، اعضاي خانواده‌هاي پهلوي و ديبا بودند. چنان كه شاه سابق قبل از مرگ در پاناما با يك خبرنگار آمريكايي به مصاحبه نشست و حاصل آن كتاب "پاسخ به تاريخ" بود. اشرف پهلوي، فرح و ساير اعضاي خانوادۀ پهلوي و ديبا نيز تاكنون مصاحبه‌هاي زيادي با نشريات بين‌المللي انجام داده‌اند و حتي برخي آن‌ها خاطرات خود را نيز به چاپ رسانده‌اند. نگارنده در كتاب حاضر به صدها جلد كتاب خاطرات منتشر شده در طول ساليان گذشته مراجعه و علاوه بر آن از نشريات اروپايي، آمريكايي و مجلات نيز استفاده كرده است تا بر اساس آن خاطرات و مصاحبه‌ها زواياي تاريك سلسلۀ پهلوي را در دورۀ محمدرضا آشكار كند.

Subject: History of Iran (Pahlavi)

Availability: In stock

Hard Cover for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی