Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 91003


majmooe asare jebran khalil jebran (2 jeldi)
عنوان : مجموعه آثار جبران خلیل جبران (2 جلدی)

Author: gibran, gibran khalil
مولف/نويسنده : خلیل جبران، جبران

ISBN: 978-964-2953-14-1

Publisher: ketab saraye nik
ناشر : کتاب سرای نيک

Translator: mahdavidamghani, farideh/ mohammadi, farid
مترجم : مهدوی دامغانی، فریده/ محمدی، فرید

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1387

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9789642953141

ISBN: 978-9642953141

Volume 1: 561 pages

Published in: Iran

Special Features: معرفی کوتاه:«جبران خلیل جبران» ـ شاعر و نویسندۀ لبنانی قرن بیستم ـ آثار خود را به دو زبان می‌نگاشت: عربی برای لبنانی‌ها و سریانی‌ها و دنیای عرب، و انگلیسی برای دنیای غرب. برای درک و توضیح برخی از نوشته‌های جبران، خواننده باید محیط زیست نویسنده را در هنگام نگارش آن داستان به خصوص مد نظر قرار دهد تا بتواند درک کند که چه‌چیزهایی این جبران دوگانه را تحت تاثیر قرار داده‌اند. برای مثال بیوگراف‌نویسان اعلام داشته‌اند که او از لبنان تبعید شده بود، اما آن‌ها به درستی نگفته‌اند که این دولت لبنان نبوده که خلیل جبران را به تبعید وادار کرده است، بلکه سلطان عثمانی بوده که از فرد مبارزی چون جبران بسیار وحشت داشته و مایل نبوده است که این نویسنده افکار مدرن غرب را به کشورهای شرق وارد کند و بدین‌ترتیب بر شورش مردم بیفزاید. هم‌چنین بیوگراف‌نویسان معتقدند که زنان در زندگی جبران، نقش بسزایی داشته‌اند. جلد دوم از مجموعۀ آثار جبران خلیل جبران به آثار، آراء و نامه‌های شخصی خلیل جبران، نیز نظراتی در خصوص آثار و شخصیت وی اختصاص یافته است. مباحث کتاب در چهار بخش، «افکار و اندیشه‌ها»؛ «آینه‌های روح»؛ «راهنمای حکمت»؛ و «نامه‌های شخصی خلیل جبران (اتو بیوگرافی)» تنظیم شده است

چکیده کتاب / در باره نویسنده : «جبران خليل جبران» ـ شاعر و نويسندۀ لبناني قرن بيستم ـ آثار خود را به دو زبان مي‌نگاشت: عربي براي لبناني‌ها و سرياني‌ها و دنياي عرب، و انگليسي براي دنياي غرب. براي درك و توضيح برخي از نوشته‌هاي جبران، خواننده بايد محيط زيست نويسنده را در هنگام نگارش آن داستان به خصوص مد نظر قرار دهد تا بتواند درك كند كه چه‌چيزهايي اين جبران دوگانه را تحت تاثير قرار داده‌اند. براي مثال بيوگراف‌نويسان اعلام داشته‌اند كه او از لبنان تبعيد شده بود، اما آن‌ها به درستي نگفته‌اند كه اين دولت لبنان نبوده كه خليل جبران را به تبعيد وادار كرده است، بلكه سلطان عثماني بوده كه از فرد مبارزي چون جبران بسيار وحشت داشته و مايل نبوده است كه اين نويسنده افكار مدرن غرب را به كشورهاي شرق وارد كند و بدين‌ترتيب بر شورش مردم بيفزايد. هم‌چنين بيوگراف‌نويسان معتقدند كه زنان در زندگي جبران، نقش بسزايي داشته‌اند. جلد دوم از مجموعۀ آثار جبران خليل جبران به آثار، آراء و نامه‌هاي شخصي خليل جبران، نيز نظراتي در خصوص آثار و شخصيت وي اختصاص يافته است. مباحث كتاب در چهار بخش، «افكار و انديشه‌ها»؛ «آينه‌هاي روح»؛ «راهنماي حكمت»؛ و «نامه‌هاي شخصي خليل جبران (اتو بيوگرافي)» تنظيم شده است.

: نوشته های بسیار زیبا و ارزشمند خلیل جبران در این مجموعه بسیار جامع در قالب یک آتولوژی کامل تقدیم خوانندگان مشتاق می گردد. این مجموعه بسیار غنی از انواع داستان ها، در قالب نثر یا نظم، حکایات و روایات و یا حتی رساله هایی اتوبیگرافی، شامل مهم ترین آثار ادبی خلیل جبران می باشد و با نهایت دقت انتخاب شده است.

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی