Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 92988

iranian worldview
jahanbinie irani
عنوان : جهان بینی ایرانی

Author: moarefi,akbar
مولف/نويسنده : معارفی، اکبر

ISBN: 978-1-59584-348-7

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Translator: -
مترجم :

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1391

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9781595843487

ISBN: 978-1595843487

Volume 1: 577 pages

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : پزوهشی تطبیقی در مبانی مشترک اسطوره، فلسفه و عرفان ایرانی با علوم جدید

: معرفی کتاب: "جهان بینی ایرانی، پژوهشی تطبیقی در مبانی مشترک اسطوره، فلسفه و عرفان ایرانی با علوم جدید" بر اساس تحقیقات ژنتیکی "پروژه نقشه برداری ژنی" (Genographic Project) که با سرمایه شرکت آی.بی.ام و همکاری مجله "جغرافیای ملی" (National Geographic) انجام گرفته، ایرانیان حدود چهل هزار سال پیش در آسیای مرکزی ظهور کردند. اعضاء این قوم حدود ده هزار سال پیش مصادف با پایان آخرین دوران یخبندان، پس از سی هزار سال کوچ، در فلات ایران، سرزمینهای خاورمیانه، غرب آسیا و استپهای شمالی اسکان پیدا کردند. گزارش ثبت شده در وندیداد از سرمای سخت در سرزمینی شمالی که ائیرینه وئجه (ایران ویج) نام داشت، اقامت موقت در شهری زیرزمینی برای فرار از سرمای سخت و کوچﻫای متعدد به احتمال زیاد خاطرات این قوم کهن است از دوران طولانی کوچ و مصائب طبیعی که با آن درگیر بودند. از اعتقادات این مردم اولیه ، از آرزوها، نگرانیﻫا و هراسﻫایشان چیزی بطور دقیق نمی دانیم. ولی با اطمینان می دانیم که به رغم پراکندگی جغرافیایی و امتزاج با اقوام دیگر این قوم در حفظ هویت یگانه خود موفق بوده است. بسیاری از ایران شناسان معتقدند که این قوم تا زمان مادها یعنی در طول حدود سی و هفت هزار سال موجودیت خود، از هنر نوشتاری بی بهره بود. معمایی که در مقابل ما قرار می گیرد این است که به رغم پراکندگی گسترده در طول زمانی بسیار طولانی، این قوم چگونه بدون بهره جویی از هنر نوشتاری توانست هویت یگانه خود را حفظ کند. تنوع و در عین حال فصول مشترک اسطوره های زروانی، میترایی و مزدایی نشان از ریشه ای مشترک در اعتقادات گروههای متعدد این قوم دارند. آیا این وحدت هویت را باید در ریشه مشترک اعتقادات این قوم جستجو کنیم؟ به احتمال زیاد آنچه که تداوم هویت ایرانی را در طول اعصار تضمین کرده است جهان بینی ایرانی است که در طول تاریخ شکل گرفته و در قالب اسطوره، فلسفه و عرفان زبان بیان پیدا نموده است. هر چند نمودهای این جهان بینی در متون نیاکان ما از هزاره های پیش از میلاد و پس از آن در مقابل ما قرار دارد، ولی تشخیص آن در انبوه شاخ و برگهایی که گذشت زمان به آن افزوده است کار آسانی نیست. بسیاری از اوقات تلاش برای فهم شاخ و برگهای فرعی، ما را از شناخت بدنه اصلی این جهان بینی دور کرده و در مسیر تلاشی نازا قرار می دهد. برای تشخیص مبانی این جهان بینی باید م

Subject: Mysticism

موضوع کتاب: عرفان

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Digital Edition for $9.59

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی