Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 94959

divine right & backwardness (the struggle for justice, liberty & democracy)
khodasalari va darmandegi (mobareze baraye edalat, azadi va mardomsalari)
عنوان : خداسالاری و درماندگی (مبارزه برای عدالت، آزادی و مردمسالاری)

Author: ladan, amir hosein
مولف/نويسنده : لادن، امیر حسین

ISBN: 978-1-59584-428-6

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2014

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9781595844286

ISBN: 978-1595844286

Volume 1: 383 pages

Published in: United States

: شمارِ ایرانیانی که آرزویِ سرنگونی رژیم را دارند به دهها میلیون میرسد؛ از این عده، شمارِ آنهائیکه در این راه قدمی بر میدارند، قلمی میزنند و یا دِرَمی (پول) میگذارند، به چند میلیون، تقلیل میآبد؛ شمار ایرانیانی که رهائی مردم و نجات ایران را در آگاهی و شناخت شرایط میدانند، همواره بسیار ناچیز بوده، ولی خوشبختانه طی چند سال اخیر، روزبروز افزایش یافته است. به جرات می توان ادعا کرد، که امروز، هم میهنانی که به یک "انقلاب فرهنگی" باور دارند، به چند صد هزار تن برسد! در اینجا روی سخن با این گروه از هم میهنان می باشد: چرا کشوری که تمدن بشریت را پایه ریزی کرده چنین خوار و ضعیف است ؟ چرا ملتی که فلسفۀ پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک ، یعنی اوج انسانیت را قرن ها پیش الگوی زندگی اش قرار داد ، امروز در جهل و خرافات مذهب غوطه ور می باشد ؟ چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر و تحمل دگر اندیش را 2500 سال پیش پیاده کرد ، امروز از تمامی این حقوق بی بهره است ؟ کتاب خداسالاری و درماندگی تلاشی است در راستای این پرسش ها و کنکاشی است برای دستیابی به پاسخ های احتمالی؛ این کتاب: - برای تمام کسانی است که قادرند حقیقت را با تمام زشتی هایش ببینند ؛ - برای کسانی است که نمیخواهند با شعار تو خالی "هنر نزد ایرانیان است و بس" الکی خوش باشند ؛ - برای کسانی است که شجاعت پذیرفتن کاستی های فرهنگی مان را داشته باشند ؛ - و برای کسانی است که هم به "پندار نیک ، کردار نیک و گفتار نیک" ، الگوی زندگی اجدادمان افتخار میکنند و هم از جهل و خرافات مذهبی امروزمان آگاهند.

Subject: Anti religious regimes

موضوع کتاب: ضد حکومت دينی

Availability: In stock

Hard Cover for $25.00

Digital Edition for $7.99

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی