Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 95202

assholism
bishoori
عنوان : بی شعوری: سه گانهی

Author: crement, xavier
مولف/نويسنده : کرمنت، خاویر

ISBN: 978-600-94545-2-5

Publisher: shabgoon
ناشر : شبگون

Translator: farjami, mahmood
مترجم : فرجامی، محمود

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1393

Edition: 2

Weight: 2

ISBN: 9786009454525

ISBN: 978-6009454525

Volume 1: 240 pages

Volume 2: 216 pages

Volume 3: 221 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آیا از اینکه همسایه تان زباله هایش را در جوی آب می ریزد عصبانی هستید؟ آیا احساس می کنید برخوردهای رییس تان با شما توهین آمیز است؟... اگر پاسخ تان به پرسشها مثبت است این کتاب را بخرید چرا که شما با بی شعورها سرو کار دارید و این کتاب خودآموز ارزشمندی است برای شناخت و درمان عارضه بی شعوری و نحوه رفتار با مبتلایان این بیماری. اگر پاسخ تان منفی است احتمالا" خطر جدی تری شما را تهدید میکند. حتما" این کتاب را بخرید

Subject: Psychology (self healing)

Availability: In stock

Paperback for $39.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی