Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 9753

konfidenz
etemad
عنوان : اعتماد

Author: dorfman, ariel
مولف/نويسنده : دورفمن، آریل

ISBN: 978-964-416-157-5

Publisher: agah
ناشر : آگاه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1389

Edition: 3

Weight: 1.5

ISBN: 9789644161575

ISBN: 978-9644161575

Volume 1: 181 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : داستان اين رمان در فرانسه مي‌گذرد ;درست در آستانه جنگ دوم جهاني .داستان در نگاهي كلي سرگذشت مبارزاتي است كه از كشور خود به فرانسه گريخته‌اند و مبارزه را در آن ديار ادامه مي‌دهند، اما اكنون با آغاز جنگ در اين كشور، روز به روز عرصه بر آنها تنگ‌تر مي‌شود .آنها كه از فضاي حكومت خودكامه توتاليتر در كشور خود به اين سرزمين پناه برده‌اند گرفتار مصايب و تنگناهاي خاصي مي‌شوند . ويژگي ساختار داستان در اين است كه بيشتر در طي مكالمه تلفني، روايت رمان شكل مي‌گيرد .خواننده در سراسر اين گفت و شنود فراز و فرود خاصي را حس مي‌كند . او نمي‌داند كه چه كسي راست مي‌گويد و چه كسي به راستي حضور دارد و اصولا اين افرادي كه پاي تلفن هستند يا مبارزاتي كه از آن ياد مي‌شود چه هويتي دارند . در اين رمان با توجه به اين كه پيچيده‌ترين و پنهاني‌ترين ابعاد شخصيت‌ها آشكار مي‌شود اما سايه‌اي از ترديد و ابهام همچنان تا پايان داستان ادامه مي‌يابد .

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی