Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 9885


davood va mazamir
عنوان : داود و مزامیر

Author: moghimi, mansoor
مولف/نويسنده : مقیمی، منصور

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2010

Weight: 1.5

Volume 1: 155 pages

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آنچه در این کتاب نوشته شده ارتباط مستقیم با داود، پادشاه بزرگ، در سرزمین یهود دارد. داود با سروده هایش به نام مزامیر و صدای بی مانندش شهره عالم است. داود پیامبر، پادشاه یهود، از بی عدالتی حاکم بر جهان و نارضایتی ها و ظلم و ستمی که بر آنها اعمال می شد به سوی آفریدگار جهان شکایت داشت. به همین رو در مزامیر آورده که او همه جهانیان را دعوت کرده که با اتحاد و اتفاق همگانی با او به سوی آفریننده جهان به نیایش و ستایش بشتابند و او را یار و یاور باشند.

Subject: Religion (Judaism)

موضوع کتاب: دين (يهود)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی