Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 99136

A symphony of life
samphonie yek zendegi
عنوان : سمفونی یک زندگی : پیروزی دانش بر دشواری های زندگی، گذار از جنگ، عشق، انقلاب، آزادی

Author: redjali, simin
مولف/نويسنده : رجالی، سیمین

ISBN: 978-1-59584-527-6

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Translator: khalili, zohreh
مترجم : خلیلی، زهره

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 2015

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9781595845276

ISBN: 978-1595845276

Volume 1: 403 pages

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : داستان زندگی دکتر سیمین رجالی(خدیری) در دوران غربگرایی ایران آغاز می شود. قصه او حوادث اجتماعی،تاریخی، و سیاسی هفتاد سال گذشته ایران، اروپا و ایالات متحده را پی می گیرد. این کتاب همانند یک سمفونی از چهار قطعه تشکیل شده است. نویسنده گذار خود از طبقه نخبه ایران به زندگی پرتلاش در آمریکا را ترسیم می کند و از تلاش های خود برای استیفای حقوق زنان، بهداشت روان و مسایل شخصی از قبیل رهایی از سرطان می گوید. این کتاب رویکرد شخصی نویسنده برای غلبه بر مشکلات و مقابله با دشواری ها از طریق تمسک به دانش را به تصویر می کشد. سمفونی یک زندگی بر وقایع تاریخی قرن بیستمایران، اروپا و ایالات متحده مرتبط با زندگی دکتر رجالی و تمامی کسانی که در این برهه از زمان زندگی می کنند تمرکز دارد.

Subject: Persian literature (biography & memoirs)

Availability: In stock

Paperback for $30.00

Digital Edition for $7.99

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی